Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Knooppunt Informele Zorg aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Knooppunt Informele Zorg geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud ervan, en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Auteursrechten

Alle rechten op (bedrijfs)namen, beelden en logo’s berusten bij de respectievelijke eigenaars. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Knooppunt Informele Zorg. Gebruik voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag, mits met bronvermelding.

Persoonlijke informatie

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Knooppunt Informele Zorg hecht aan uw privacy en gebruikt alleen persoonsgegevens die door u zijn ingevuld en slechts voor het bijbehorende doel. Elke informatie, verschaft door een bezoeker, wordt beschouwd als vertrouwelijk.

Links naar andere sites

Knooppunt Informele Zorg is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van gebruik van websites van derden, of voor de privacybescherming op die websites, die via deze site worden gelinkt.

Knooppunt Informele Zorg behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk om deze website goed te laten functioneren. We plaatsen tijdens uw bezoek aan deze site één functionele cookie. Deze cookie wordt zonder toestemming geplaatst. Na het sluiten van de browser wordt deze cookie direct verwijderd.
We analyseren en verbeteren deze website geregeld. We maken gebruik van Google Analytics. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen; uw IP adres wordt geanonimiseerd geregistreerd. We delen geen gegevens met Google.